แบ่งชำระ 0%* ทุกชิ้น สูงสุด 6 เดือน

01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

แบ่งชำระ 0%* ทุกชิ้น สูงสุด 6 เดือน
วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

ที่ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต
1. บัตรเครดิต SCB M Visa
- แบ่งชำระ 0%x6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลส์สลิป

2. บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
- แบ่งชำระ 0%x4 เดือน ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท/เซลส์สลิป

3. บัตรเครดิตกสิกรไทย
- แบ่งชำระ 0%x4 เดือน ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท/เซลส์สลิป

4. บัตรเครดิตซิตี้
- แบ่งชำระ 0%x4 เดือน ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท/เซลส์สลิป

5. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
- แบ่งชำระ 0%x6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลส์สลิป

6. บัตรเครดิตกรุงศรี
- แบ่งชำระ 0%x4 เดือน ยอดขั้นต่ำ 2,000 บาท/เซลส์สลิป

7. บัตรเครดิตยูโอบี
- แบ่งชำระ 0%x6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลส์สลิป

8. บัตรเครดิตธนชาต
- แบ่งชำระ 0%x6 เดือน ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลส์สลิป

*ยกเว้น สุรา, บัตรกำนัล,บัตรเติมเงินทุกประเภทและร้านค้าเช่าฯ
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของธนาคาร

คะแนนสะสมแทนเงินสด รับ 100 บาท
วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

ที่ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต

1. บัตรเครดิต SCB M Visa
- ใช้ 800 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

2. บัตรเครดิตซิตี้
- บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ใช้ 800 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- บัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

3. บัตรเครดิตกสิกรไทย
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

4. บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

5. บัตรเครดิตกรุงศรี
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- จำกัดการแลก 500,000 คะแนน/บัตร/วัน

6. บัตรเครดิตเคทีซี
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแน

7. บัตรเครดิตยูโอบี
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

8. บัตรเครดิตธนชาต
- ใช้ 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลด หรือบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท
- ไม่จำกัดการแลกคะแนน

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันที่จัดรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่ออื่นๆ ของธนาคาร


Other Credit Card Promotion