SCB M Shopping Explorer

04 พ.ค. - 31 พ.ค. 2566

 

เงื่อนไข : สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/วัน ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน รวมเพาเวอร์มอลล์ และ กรูเมต์ มาร์เก็ต (ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง)

 

(1) M Card ช้อปสะสมผ่านบัตรฯต่อวัน

 • ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 - 14,999 บาท รับ E-Coupon 100 บาท จำกัดสิทธิ์ 7,380 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายสะสม 15,000 - 39,999 บาท รับ E-Coupon 700 บาท จำกัดสิทธิ์ 2,676 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับ E-Coupon 2,400 บาท จำกัดสิทธิ์ 972 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดรับ E-Coupon รวมสูงสุด 2,400 บาท/1 หมายเลขบัตร M Card/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, จำกัดสิทธิ์/สาขา/วัน, จำกัดรวม 11,028 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รวบรวมใบเสร็จที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตร M Card สะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกัน โดยแสดงใบเสร็จ ณ บริเวณจุด Inspector / Redemption ที่สาขากำหนด
 • E-Coupon ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในห้างฯ เฉพาะที่แผนก Department เท่านั้น ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน (ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง)
 • E-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ยกเว้น เพาเวอร์มอลล์ และ กรูเมต์ มาร์เก็ต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับ E-Coupon จากรายการนี้หรือ ของสมนาคุณอื่นของห้างฯ Beauty Wishes, Power Mall อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สุด

(2) SCB M ช้อปสะสมผ่านบัตรฯต่อวัน

 • ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 - 14,999 บาท รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท จำกัดสิทธิ์ 3,720 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายสะสม 15,000 - 39,999 บาท รับบัตรกำนัลห้างฯ 700 บาท จำกัดสิทธิ์ 936 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯ 2,400 บาท จำกัดสิทธิ์ 300 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดรับบัตรกำนัลห้างฯรวมสูงสุด 2,400 บาท/ท่าน/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย, จำกัดสิทธิ์/สาขา/วัน, จำกัดรวม 4,956 สิทธิ์
 • รวบรวมใบเสร็จที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA สะสมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันและสาขาเดียวกัน โดยแสดงใบเสร็จ ณ บริเวณจุด Inspector / Redemption ที่สาขากำหนด
 • สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลห้างฯ สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไปคู่กับบัตรเครดิต SCB M VISA เท่านั้น
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนรับบัตรกำนัลห้างไปแล้ว สามารถนำไปลงทะเบียนรับ E-Coupon หรือ ทริป Exclusive ในรายการ Shopping Explorer นี้ได้แต่ไม่สามารถนำไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นรายการอื่นๆ ของบัตรเครดิต SCB M VISA ได้อีก
 • บัตรกำนัลห้างฯ สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

[3] ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ี่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (ยกเว้น เพาเวอร์มอลล์ และ กรูเมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์รามคำแหง)

 • ผู้ถือบัตรใช้จ่ายสะสมภายในวันและสาขาเดียวกันตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อวัน รับ E-Coupon เพิ่ม 5,000 บาท
 • จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร M Card/ทุกประเภทบัตรเครดิต SCB M VISA/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัด 100 ท่านแรก/ทุกสาขา/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ผ่าน M Card Application
 • E-Coupon ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในห้างฯ เฉพาะที่แผนก Department เท่านั้น ที่ เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน (ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง)
 • E-Coupon สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ยกเว้น Power Mall, Gourmet Market
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับระหว่าง E-Coupon 5,000 บาท หรือ ทริป Exclusive จากบัตรเครดิต SCB M VISA อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไปแล้ว ไม่สามารถนำไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นรายการอื่นๆ ของห้างฯ และบัตรเครดิต SCB M VISA ได้อีก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของห้างฯ เป็นที่สุด

 

เงื่อนไขรวม

 • รวม ช่องทาง Call to Order ที่ชำระที่ห้างฯเท่านั้น
 • ยกเว้น สินค้าผ่อนชำระ, Live Personal Shopper, สุรา/Wine Cellar, Food Hall, Gourmet Eats, Take Home, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, ยา, นมผงทารกและ เด็กเล็ก สูตร 1 สูตร 2, สินค้าไม่ร่วมรายการ, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ, ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง (Monline.com, M Chat & Shop) ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ E-Coupon /บัตรกำนัลห้างฯ กับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ / หรือ ละเมิดข้อบังคับหรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ / หรือ การให้บริการ และ / หรือ การจำหน่าย และ / หรือ นำเข้า และ / หรือ การจัดส่งสินค้า และ / หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ / หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อ บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295