รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้

07 มิ.ย. - 31 ธ.ค., 2022

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง - เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา
รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565  วันที่ 5 มิถุนายน 2565  ภายใต้แนวคิด #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว  เพื่อจุดประกายและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป   ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร  ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่านิเวศในเมือง ณ สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ เขตบางบอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่พื้นที่ โดยร่วมสนับสนุนต้นไม้ประจำวันเกิด และเสื้อวันสิ่งแวดล้อมโลก  และกิจกรรม “รวมพลเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้” นำโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานใต้สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด  โดย 17 สำนักงานเขต ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมเจ้าท่า ชมรมนิยมพาย หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและไขมันลงในแม่น้ำและคูคลอง และปลูกต้นไม้ภายในสวนหลวงพระราม 8 เพื่อให้เจริญเติบโตให้ร่มเงา อีกทั้งช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างออกซิเจน  นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต ยังได้จัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดเก็บขยะในแม่น้ำคูคลอง การรณรงค์ลดใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันในโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 

ยุคลธร    เจริญพิริยะ (ยุ้ย)                    ผช.ผจก ทั่วไปประชาสัมพันธ์การตลาด               โทร.097-235-8265

อัญชลี    สุนทรวิจารณ์ (ปลาน้อย)       ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์การตลาด                   โทร.093-825-3664


Other News & Events