บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Big Cleaning อุทยานเบญจสิริ

04 พ.ค. - 31 ธ.ค., 2023

 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ร่วมสนับสนุน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม Big Cleaning  อุทยานเบญจสิริ

โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด และปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในอุทยานเบญจสิริ

พร้อมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและรูปแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานเบญจสิริ อาทิ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา ตรวจสอบกล้อง CCTV การซ่อมแซมทาสีประตูและรั้ว ปรับปรุงพื้นทางเดิน-วิ่ง สนามเด็กเล่น ลานกีฬา ซุ้มร้านค้า เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และพักผ่อนหย่อนใจ

โดยคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชน และหวังให้อุทยานเบญจสิริเป็นสวนสาธารณะต้นแบบของคนกรุงเทพ

#TheMallGroup #BigCleaning

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Other News & Events