เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน ประจำปี 2565

19 พ.ค. - 31 ธ.ค., 2022

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะที่เป็น  Green Retail แห่งแรกของประเทศไทย เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนป่าชุมชน ประจำปี 2565 โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565


Other News & Events