เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ชวนทุกท่านร่วม “ปลูกป่านิเวศในเมือง”

07 มิ.ย. - 31 ธ.ค., 2022

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ชวนทุกท่านร่วม “ปลูกป่านิเวศในเมือง”  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้กรุงเทพฯ   ตามนโนบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม ของโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ตามแนวคิด #OnlyOneEarth ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา เพราะโลกมีเพียงใบเดียว

นอกจากนี้ทุกท่าน ยังสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ในบ้านเรือนของตนเอง และส่งภาพถ่ายมาร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลได้ทาง Facebook ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ที่ www.facebook.com/pr.environment ได้ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 ด้วย


Other News & Events