เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN “ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ECOSYSTEM” ตามหลัก BCG และ ESG

16 ก.ย. - 31 ธ.ค., 2022

 

เนื่องในวันโอโซนโลก 16 กันยายน 2565

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าโครงการ THE MALL GO GREEN "ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ECOSYSTEM" ตามหลัก BCG และ ESG

พร้อมร่วมสนับสนุน SET สานต่อโครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง” PLANT & PROTECT”

ทำกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” จำนวน 30.5 ไร่  รวม 6,100 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความแห้งแล้ง และลดโลกร้อนซึ่งป่าจะช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 54,900  กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน

 

#TheMallGroup


Other News & Events