บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ … สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา … ด้วยสายใจ”

02 มิ.ย. - 31 ธ.ค., 2023

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ ... สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา ... ด้วยสายใจ”

 

บริษัท  เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ ... สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา ... ด้วยสายใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบิดาผู้ให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด EYES NEED YOU ต่อสายตา ... ด้วยสายใจ

 

เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้คนในสังคมไทยถึงการดูแลสุขภาพทางสายตา เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคทางตาซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรายได้จะสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

รวมถึงนำไปสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย