บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเครื่องจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอย

23 มิ.ย. - 31 ธ.ค., 2023

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เยี่ยมชมเครื่องจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยลงได้ถึง 30% และลดการใช้แรงงานในการขนถ่ายน้อยลง เพื่อลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พร้อมทั้งเยี่ยมชมตู้คืนขวด PET แบบบีบอัดอัตโนมัติ  เพื่อนำพลาสติกกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

#TheMallGroupGoToZero