Store Promotion
ช้อปที่ไหนก็สนุก ได้คุ้มสุด ทุกมุมโลก ด้วยบัตร SCB M VISA
ช้อปที่ไหนก็สนุก ได้คุ้มสุด ทุกมุมโลก ด้วยบัตร SCB M VISA
1 Nov 2018 - 31 Jan 2019
รับสิทธิพิเศษสุดฟินได้ทั่วโลก เพียงรูดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ


เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนของบัตรเครดิต SCB M VISA
 • จำกัดยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไข โดยคำนวนเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ท่านตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน (3 สิทธิ์),ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท/ท่าน (2 สิทธิ์) และยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่าน 
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท / ท่านตลอดรายการ  
 • ไม่จำกัดสิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) 
 • เงื่อนไขการรับสิทธิบัตรเครดิต SCB M VISA (เงื่อนไขกลางของรายการ)
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.61 – 31 ม.ค. 62  ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M LEGEND จะได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้า หรือ บริการที่ต่างประเทศ 
 • ยกเว้น ช่องทางออนไลน์ ทุกกรณี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 (ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ) เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการนี้เมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่กำหนด  การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์, ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer), ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังไม่ได้ชำระ, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และการชำระภาษี
 • ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรแต่ละใบไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
 • ลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ "พิมพ์ MINT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333" ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.61 – 31 ม.ค.62 ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน (ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M LEGEND จะได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB M Call Center. 1295 หรือ www.scbmcard.com
 
SHARE
OTHER PROMOTIONs
CORPORATE CREDIT CARD
BETREND NEW TERM 2019
1 May - 30 Jun, 2019
BETREND NEW TERM 2019
CORPORATE CREDIT CARD
สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA
1 Apr - 31 Jul, 2019
สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA
CORPORATE CREDIT CARD
สมัคร บัตรเครดิต SCB M VISA
1 Apr - 31 Jul, 2019
สมัคร บัตรเครดิต SCB M VISA