SCB M Speedy Cash สุดฟิน

01 ต.ค. - 31 มี.ค. 2566

 

 

สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ช่องทางการสมัครบัตร

 • SCB EASY APPLICATION คลิกที่นี่ (Link : http://mcard.to/6T6IH)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

ฟิน 1 : ฟรี! KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ

รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครบัตร และใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครบ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 และทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

 

 

ฟิน 2 : รับเลย! E-Coupon ส่วนลด รวมสูงสุด 200 บาท

 

 

รับเลย! E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาบลูพอร์ต หัวหิน)

 

ฟินทุกวัน กับบัตรเดบิต SCB M VISA

 

 

 • รับ M Point X2 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อช้อปสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
 • รับ M Point X1 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท/ เซลล์สลิป เมื่อช้อปสินค้าใดก็ได้ ทุกที่ ทุกช่องทาง
 • ลด 5%   - เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติภายในห้างฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
 • ลด 25% ในห้างฯ - เมื่อใช้ M Point แลก 2 เท่า ของยอดซื้อ

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเดบิต SCB M VISA

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ตามที่กำหนด พร้อมรับ E-Coupon ส่วนลดห้างฯ มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่าน M Card Application ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • รับกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 27 ซม. มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อสมัครบัตร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ครบ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันผ่าน SMS โดยพิมพ์ “DBV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย” ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่ทำการลงทะเบียนผ่าน SMS และมียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด 150 ท่านแรกต่อเดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 900 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมติบัตรเดบิต และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรเดบิต และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกระเป๋าโดยไม่สามารถเลือกสี และลาย ของกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งกระเป๋า KAKAO FRIENDS Sport Bag ให้กับผู้ถือบัตรที่สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตครบ 3,000 บาท รวมทั้งมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร. 1295

 

(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • รับเลย E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดภายในห้างฯ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จำกัดจำนวน 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท ภายใน 5 วันหลังจากได้รับการอนุมัติบัตร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด “เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
 • E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • E-Coupon ส่วนลดภายในห้างฯ จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • จำกัดส่วนลดรวมสูงสุด 200 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • E- Coupon ส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้น สินค้าประเภทนมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, Food Court, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุบน M Card Application
 • ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชันย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card Application หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M Call Center โทร. 1295

 

(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

 • รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ gourmetmarketthailand.com
 • รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว

(4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลด 5% 

รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com, รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และ www.gourmetmarketthailand.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป, ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้น การใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า

(5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสูด 25%

รับส่วนลด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลกเท่ายอดซื้อ หรือรับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ สามารถแลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด


Other Store Promotion