บัตรเครดิต SCB M VISA

01 เม.ย. - 31 มี.ค. 2565

บัตรเครดิต SCB M VISA มอบความสุขให้ ช้อป กิน เดินทาง คุ้มตลอดทั้งปี
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

รายละเอียดโปรโมชัน
สมัครบัตรวันนี้รับคุ้ม 3 ต่อ

คุ้มที่ 1 : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ
• เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
• พิเศษ! สำหรับผู้ที่ไม่ เคยมีบัตรเครดิต SCB หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรฯ ไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน เมื่อสมัครและได้ รับอนุมัติผ่าน SCB Easy App
คุ้มที่ 2 : รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Red Champagne ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ
• เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
คุ้มที่ 3 : รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 5,000 บาท
• เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA หรือรวมกันเรียกว่าบัตรเครดิต SCB M VISA และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
• คุ้มที่1 รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

• คุ้มที่2 รับกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

• คุ้มที่3 รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• (1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ กระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ (คุ้มที่1)

• สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านทุกช่องทาง และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
• รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
• เงื่อนไขนี้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง สาขาของ SCB , SCB EASY App, บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป , พนักงานหรือตัวแทนขายทาง Direct Sales/Telesales ฯลฯ
• ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2),(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ กระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ และรับเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท (คุ้มที่2 และ คุ้มที่3)
• สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
• เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ
• ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

- บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- การเครดิตเงินคืนจะแสดงไว้บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
• *ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริม ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ เข้าร่วมเงื่อนไขนี้ได้

เงื่อนไขรวม
• การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่นำรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ การซื้อกองทุนรวมต่าง ๆ ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) การชำระภาษี การประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ และเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
• สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• จำกัดสิทธิประโยชน์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295


Other Store Promotion