SCB Yeah! ช้อปจัดหนัก

01 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566

 

 

SCB M Yeah! ช้อปจัดหนัก โปรคุ้มจัดเต็ม

รับบัตรกำนัลห้างฯ รวมสูงสุด 1,800 บาท*

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA เท่านั้น

วันที่ 1 พ.ค. 66 – 31 ก.ค. 66

 

เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ/วัน รวมแผนก Power Mall และ Gourmet Market

  • ช้อป 3,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯ 300 บาท*
  • ช้อป 5,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลห้างฯ 600 บาท*

ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน (ยกเว้น เดอะมอลล์รามคำแหง)

 

เงื่อนไขรายการ

-  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน SCB M VISA (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ที่ห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน (รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ยกเว้น เดอะมอลล์ รามคำแหง) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

-ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA  3,000 - 4,999 บาท/วัน รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 300 บาท จำกัด 1,400 สิทธิ์ รวมทุกสาขา / เดือน จำกัด 4,200 สิทธิ์ รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย,

ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน รับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 600 บาท จำกัด 600 สิทธิ์ รวมทุกสาขา / เดือน จำกัด 1,800 สิทธิ์ รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

-  จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 600 บาท/ ท่าน / 1 หมายเลขบัตรฯ M Card / ทุกประเภทบัตรเติมเงินหรือบัตรเดบิต SCB M Visa/ ทุกสาขา / เดือน

-  จำกัดการรับบัตรกำนัลรวมสูงสุด 1,800 บาท / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

-  ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิป มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดรับของสมนาคุณภายในห้างฯ ภายในวันและสาขาเดียวกันเท่านั้น

-  บัตรกำนัลห้างฯ สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และจะต้องใช้คู่กับบัตรเดบิตหรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA เท่านั้น

-  ใบเสร็จหรือเซลล์สลิปที่ประทับตราแสดงว่าลูกค้ารับสิทธิ์ไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า และบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่น ๆ ได้

-  เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น Gourmet Eat, สุรา/Wine Cellar, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท,ยา,นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในห้างฯ และศูนย์ฯ โดยมียอดใช้จ่ายจากบัตรเติมเงินหรือบัตรเดบิต SCB M VISA ภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน และ/หรือ หมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันและสาขาเดียวกัน

-  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์สำหรับการมอบบัตรกำนัล โดยบัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด, ใบเสร็จที่ใช้ร่วมรับสิทธิประโยชน์ของรายการแล้วไม่สามารถนำมารับสิทธิประโยชน์อื่นๆของทางบัตรเติมเงินหรือบัตรเดบิต SCB M VISA ได้อีก

-  ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปลีกเท่านั้น ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

-  ผู้ถือบัตรต้องเลือกรับโปรโมชันใดโปรโมชันหนึ่ง กรณีมีรายการส่งเสริมการขายซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นการ

ลุ้นชิงโชค สามารถรับสิทธิ์ซ้อนได้

-  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

-  ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง

-  ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด

-  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295


Other Store Promotion