บัตรเดบิต SCB M VISA

01 เม.ย. - 31 มี.ค. 2565

บัตรเดบิต SCB M VISA ฟินไม่หยุด ช้อปอะไรก็คุ้ม
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

รายละเอียดโปรโมชัน
สมัครบัตรวันนี้รับคุ้ม 2 ต่อ

คุ้มที่ 1 : รับฟรี กระเป๋า SCB M KAKAO Sport Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท
• เมื่อสมัครและใช้จ่ายในห้างฯ และ/หรือออนไลน์ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ผ่านบัตรฯ ครบ 2,500 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากสมัคร
(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน สำหรับ 300 ท่านแรก/เดือน ที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
• พิมพ์ DBM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
คุ้มที่ 2 : รับเลย E-coupon และ Code ส่วนลด รวมสูงสุด 300 บาท
• รับ E-coupon และ Code ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อช้อปผ่านบัตรฯ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ภายในห้างฯ และออนไลน์ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป
(จำกัดสำหรับใช้ในห้างฯ 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัดสำหรับใช้ที่ MOnline.com หรือ GourmetMarketThailand.com 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ จำกัดรวม 200 สิทธิ์/เดือน)

คุ้มทุกวัน
ฟินกับคะแนนสะสม
• รับ M Point X2 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท เมื่อช้อปสินค้าในเครือเดอะมอลล์
• รับ M Point X1 - ใช้จ่ายครบทุก 25 บาท เมื่อช้อปสินค้าใดก็ได้ ทุกที่ ทุกช่องทาง

คุ้มความส่วนลดในห้างฯ
• ลด 5% - เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติภายในห้างฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• ลด 25% - เมื่อใช้ M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบัตรเดบิต SCB M VISA
(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับกระเป๋า SCB M KAKAO Sport Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท
• สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
• รับกระเป๋า SCB M KAKAO Sport Bag ขนาดกว้าง 19 x ยาว 42 x สูง 19 ซม. จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา รวม www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน) ครบ 2,500 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครบัตร
• ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชันผ่าน SMS โดยพิมพ์ “DBM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย” ส่งมาที่ 4545333 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครบัตร (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนด และมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS 300 ท่านแรกต่อเดือน หรือจำกัดสิทธิ์รวม 1,800 ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋า SCB M KAKAO Sport Bag จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,990 บาท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร ตามรอบดังนี้
- ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
- ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 และใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข จะได้รับกระเป๋าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกระเป๋าโดยไม่สามารถเลือกสี และลาย ของกระเป๋า SCB M KAKAO Sport Bag ได้
• สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(2) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท
• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรเดบิต SCB M VISA รายใหม่ หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCB M VISA แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้สมัครบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
• รับเลย E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา รวม www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com (ยกเว้นสาขาบลูพอร์ต หัวหิน)
• ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดภายในห้างฯ จำนวน 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ภายในห้างฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon เพื่อกดรับ Code ส่วนลด 100 บาท ผ่าน M Card Application สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com จำนวน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต SCB M VISA ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• ผู้ถือบัตรจะได้รับ E-Coupon และ Code ส่วนลด มูลค่ารวมสูงสุด 300 บาท ภายใน 5 วันหลังจากสมัคร โดย E-Coupon จะปรากฎบน M Card Application ในหมวด “เฉพาะ SCB M เท่านั้น”
• E-Coupon ที่ปรากฎบน M Card Application สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
• E-Coupon ส่วนลดภายในห้างฯ จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง หลังกดรับสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย
• E-Coupon เพื่อรับ Code ส่วนลด สำหรับใช้ที่ www.monline.com หรือ www.gourmetmarketthailand.com มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์ กรุณานำ Code ส่วนลดที่กดรับสิทธิ์ผ่าน M Card Application ไปกรอกบนเว็บไซต์ตามเงื่อนไข
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสส่วนลดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
• จำกัดส่วนลดรวมสูงสุด 300 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• จำกัดสิทธิ์ E-Coupon ส่วนลดสำหรับใช้ภายในห้างฯ 1,000 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 6,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• จำกัดสิทธิ์ E-Coupon เพื่อรับ Code ส่วนลดสำหรับใช้ที่ www.monline.com หรือwww.gourmetmarketthailand.com 200 สิทธิ์/เดือน จำกัดสิทธิ์รวม 1,200 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• E- Coupon และ Code ส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการได้ ยกเว้นสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, Food Court, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
• ส่วนลดราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
• เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุบน M Card Application
• ธนาคารและบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
• สามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โปรโมชั่นย้อนหลังได้ที่เมนู ประวัติ M Coupon บน M Card Application, กรณีกดรับสิทธิ์แต่ยังไม่นำมาใช้ สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ที่ เมนู ประวัติ M Coupon ด้านมุมขวาล่าง
• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ M Card แอปพลิเคชัน หรือสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ หรือ SCB M Call Center โทร.1295

(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับคะแนนสะสม
รับคะแนน X2 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, เพาเวอร์ มอลล์, www.monline.com และ www.gourmetmarketthailand.com, รับคะแนน X1 M Point เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่น ๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว
(4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลด 5%

รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการภายในห้างสรรพสินค้า เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.monline.com, รับส่วนลด 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซื้อสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และ www.gourmetmarketthailand.com ครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน และร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า
(5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับส่วนลดสูงสูด 25%
รับส่วนลด 12.5% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลกเท่ายอดซื้อ หรือ รับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point แลก 2 เท่าของยอดซื้อ สามารถแลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด


Other Store Promotion