ช้อป 400 บาทขึ้นไปรับคูปองแทนเงินสด 50 บาท

15 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2565

พิเศษ!! รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท
เมื่อช้อปครบ 400 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA
ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 65 - 30 มิ.ย. 65

จำกัด 2 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก M Card / เดือน
- 1 สิทธิ์ สำหรับทุกแผนกภายในห้างฯ ดีพาร์ทเม้นสโตร์ (รวม Power Mall)
- 1 สิทธิ์ สำหรับกูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท (ทุกสาขา รวมกูร์เมต์ มาร์เก็ต Stand alone ยกเว้นบลูพอร์ต หัวหิน)

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M VISA ธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ทุกแผนกภายในห้างสรรพสินค้า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, (รวมเพาเวอร์ มอลล์ และ กูร์เมต์ มาร์เก็ต) และกูร์เมต์ มาร์เก็ต เทอร์มินอล 21, เดอะ พรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3, People Park อ่อนนุช ยกเว้น บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 มิถุนายน 2565
• จำกัดการรับคูปองแทนเงินสด 2 สิทธิ์/ผู้ถือบัตร/หมายเลขสมาชิก M Card/เดือน (1 สิทธิ์ มูลค่า 50 บาท สำหรับแผนกอื่นๆ ภายในห้างฯ และ 1 สิทธิ์ มูลค่า 50 บาท สำหรับกูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท)
• จำกัด 3,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 15,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรภายในห้างสรรพสินค้าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ 4,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 20,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, เทอร์มินอล 21, เดอะ พรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3, People Park อ่อนนุช ยกเว้น บลูพอร์ต หัวหิน
• ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายเข้าเงื่อนไข สามารถนำสลิปใบเสร็จไปแลกคูปองแทนเงินสดได้ที่จุดบริการลูกค้าของกรูเมต์ มาร์เก็ต หรือ โฮม เฟรช มาร์ท ภายในวัน และสาขาที่ใช้จ่าย
• คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ทุกแผนกภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน (รวมเพาเวอร์มอลล์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮม เฟรช มาร์ท) และกรูเมต์ มาร์เก็ต เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว, Design Village พุทธมณฑลสาย 3 และ People Park อ่อนนุช
• โปรดแสดงคูปองแทนเงินสดก่อนใช้สิทธิ์ และจะต้องใช้คู่กับบัตรเดบิต หรือบัตรเติมเงิน SCB M VISA ในครั้งถัดไป
• คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• คูปองแทนเงินสดไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย และ/หรือในเหตุอื่นอันใด อันเกิดจากสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการ และ/หรือร้านค้าโดยตรง
• ธนาคารและห้างฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M CALL CENTER โทร. 1295


Other Store Promotion