ช้อปดีมีคืน 2566

01 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566

 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 - 15 ก.พ. 66 ช้อปสูงสุด 40,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 14,000 บาท(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

สินค้าและบริการที่ไม่ร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

1.ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

2.ยาสูบ,บุหรี่

3.ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

4.ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

5.ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6.ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์

7.ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

8.ค่าสาธารณูปโภค

9.ค่าน้ำประปา

10.ค่าไฟฟ้า

11.ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

12.ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

13.ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 66

14.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ

15.การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 

จุดออกใบกำกับภาษี
เดอะมอลล์ รามคำแหง

 • จุด In Spector

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ

 • จุด In Spector
 • จุด In Spector Gourmet market ชั้น Basement
 • จุด Customer Service ชั้น 2 แผนก Power Mall

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

 • จุด In Spector
 • Inspector ชั้น Super หน้าทางเข้า Gourmet Market
 • จุด One Stop Service ชั้น 1
 • จุด Customer Service ชั้น 4

เดอะมอลล์ บางแค

 • จุด In Spector
 • บริเวณเคาน์เตอร์ พรีเมี่ยม ชั้น G

เดอะมอลล์ บางกะปิ

 • จุด In Spector

เดอะมอลล์ โคราช

 • จุด In Spector
 • จุด IN Living

ดิ เอ็มโพเรียม

 • จุด In Spector
 • Lingerie Salon ชั้น 1
 • Gourmet Market ชั้น 4
 • Quartier Gallery ชั้น M

พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

 • จุด In Spector
 • ชั้น G บริเวณแคชเชียร์ฝั่งลิฟท์นอร์ท
 • ชั้น M-4 จุด redemption

ดิ เอ็มควอเทียร์

 • จุด In Spector
 • Gourmet Market ชั้น G
 • Quartier Gallery ชั้น M

Gourmet Market สาขา StandAlone

 • จุดออกใบกำกับภาษี ของสาขา

Other Store Promotion