ช้อปดีมีคืน

23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์

เงื่อนไขของรายการ

1.นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่จุดออกใบกำกับภาษี
2. ยกเว้น บัตรกำนัลในห้างฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม
3. ผู้มีเงินได้ ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จุดออกใบกำกับภาษี

เดอะมอลล์ รามคำแหง
- จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณหน้า Home Fresh Mart ทางออกชั้น G
เดอะมอลล์ ท่าพระ
- จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณ Event Hall ชั้น BM
- จุดออกใบกำกับภาษีบริเวณแผนก Beauty Hall ชั้น 1
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- จุด Inspector บริเวณชั้น G
- จุด On Stop Service ชั้น 1
- จุด On Stop Service ชั้น 2
- จุด On Stop Service ชั้น 3
- จุด Customer Service ชั้น 4
เดอะมอลล์ บางแค
- จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณ Gourmet Market ชั้น G
- จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณแผนกชุดชั้นในสตรี ชั้น 1
- จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณ Men Hall ชั้น 2
- จุดออกใบกำกับภาษี บริเวณแผนก D.I.Y ชั้น 3
เดอะมอลล์ บางกะปิ
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณพื้นทื Promotion
- จุดออกใบกำกับภาษี ขั้น 1
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3 บริเวณแผนก Power Mall
เดอะมอลล์ โคราช
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 บริเวณ Gourmet Market
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 แผนก Beauty Hall
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 แผนก Sport Mall
ดิ เอ็มโพเรียม
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น B1 แผนก ชุดชั้นในสตรี
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M แผนก Beauty Hall
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 แผนก Boutique
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2 แผนก Men Intrend
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 4 บริเวณ Gourmet Market
พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณ Gourmet Market
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Main Hall
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 2
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 3
ดิ เอ็มควอเทียร์
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น G บริเวณ Gourmet Market
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น M บริเวณ Quartier Gallery
- จุดออกใบกำกับภาษี ชั้น 1 บริเวณ Sport Mall


Other Store Promotion