The Styler EP.19 เจ้าบ้าน ‘แอน ทอง’ x เจ้าแม่สายเปย์ ‘ใหม่ ดาวิกา’

ภารกิจท้าช้อประหว่างเจ้าบ้าน 'แอน ทอง’ x เจ้าแม่สายเปย์ 'ใหม่ ดาวิกา’ ที่ผลัดกันช้อป ผลัดกันเปย์ จนเซไปถึงหลักล้านที่ Emporium และ EmQuartier