TheStyler EP.4 กินกันไม่ลงเรื่องช้อปเรื่องพรอพเมื่อนางเอก แอน ทองประสม VS นางร้าย กุ๊บกิ๊ป สุมณทิพย์

The Styler EP. 4 กินกันไม่ลง! เรื่องช้อป เรื่องพรอพ งานนี้ไม่มีใครยอมใคร ต้องเจ็บตัวกันไปข้าง!เลือกเลยว่าจะอยู่ #ทีมนางเอก แอน ทองประสม หรือ #ทีมนางร้าย กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์